Fish to be danced by!

Bjarne Kvinnsland has created a work based entirely on sounds from the
inaccurately named “silent world”, with contributions from fish found in
Norwegian waters – a quartet for pike, cod, haddock and salmon. Sound production is not uncommon in fish. The sounds produced by fish with their sonic muscle at their swimming bladders often have particular functions -mating calls, warning calls, to express fear and so on. The haddock is a real chatterbox; cod produce low frequency grunts of about 50 hz during the spawning season, salmon dont have a sonic muscle on the swim bladder, they produce a kind of burb in stead. Fish have no external ears, neither do they have hearing orifices like frogs. Fish do have a sort of ear, however, concealed in two pockets under the brain. Fish have developed hearing because the underwater world is not a silent one. Many types of fish use sound signals in their in the same way that birds use their song, such as to mark their territory or to threaten intruders. And every now and again, fish sounds can drive people round the bend.

Dyp sang

Dyp sang er musikken av tre knølhvaler. Hvalen med pukkelen sin sang har vært til inspirasjon for musikere og lydsamlere i mange år. Disse hvalene har en utrolig musikalitet.

Triste lyder, dype grøfter, rytmiske riper og spektrale hyl kombineres i gjentatte mønstre, slik at de passer til en konvensjonell musikkdefinasjon. Hvalsangen innkluderer et merkelig utvalg av lyder, fra buede basser til gigantisk underflate som minner om en elektrisk gitar. Jeg har prøvd å tydeligjøre akkurat dette, med å trekke ut melodisk og rytmisk informasjon. Jeg har også underveis i prosjektet jobbet med notasjon. Det er mye informasjon her som lett kan overføres til notasjon. Dette prosjektet vil utvikles videre. Det er mye å utforske i den ikke så stille verden under vann.

Dyp Sang er bestilt av NOTAM med milder fra Norsk Komponistfond. Takk til David Rothenberg for samarbeid og gode lyder.

en_GBEnglish