Vi har laget små vignetter med lyder og musikk som representerer skolen og stedet dere kommer fra.

Romedal ungdomsskole “Romedalsgrevlinger”


Løten ungdomsskole “Løten på en god dag”

Børstad ungdomsskole “Børstad HoHo”

Steinerskole og Børstad “Rot i naturen”

Furnes ungdomsskole “Skog og plask”

Nes ungdomsskole “Ordmix”

Brumunddal ungdomsskole “Vi bryr oss”

Holt ungdomsskole “Denne a lare sida”

Eidskog ungdomsskole “Brå slutt”

Austmarka ungdomsskole “TRAKTOR”

Våler ungdomsskole “Plystring og stein”

Åsnes ungdomsskole “Hof-Dritua-Flisa-Saktinggreie”

Alvdal ungdomsskole “Hos Aukrust”

Kvikne ungdomsskole “Kvikne!”

Tynset ungdomsskole “Olivia og gjengen”

Lydene kan bli valgt for at de representerer noe viktig i lokalmiljøene, både i kraft av å være gjenkjennelig og hva de refererer til. Det kan være lyden av ulike naturfenomener, lyden av språk, musikk og andre kulturlyder som kan fortelle noe om en plass. De kan også blitt valgt for at jeg ville ha stor variasjon, og at summen av disse lydene sier noe om hvordan Hedmark klinger våren 2016. Det kan være lyder fra kulturlandskapet, håndverkere, fabrikker, sportsarrangementer, bygninger og lyder som er fanget langt inne i skogen. Gjerne også språk, dialektord og musikk. ”Jeg har aldri sett en lyd, men lydene forteller mye om hvilket sted du er.”

18.04 Alvdal
19.04 Elverum
20.04 Kongsvinger
21.04 Brumunddal
22.04 Hamar

Share

IMG_0326